Andrzej Kasperek

Ponad dwie dekady na rynku kapitałowym, wyróżnia nas wiedza, doświadczenie i skuteczność.

Zespół

Członków naszego zespołu łączy pasja do poszukiwania i tworzenia najlepszych rozwiązań, które wspierają zarządy spółek giełdowych w budowaniu wartości dodanej dla akcjonariuszy. Nasz zespół tworzy wyjątkowe połączenie dogłębnej wiedzy i długoletniej praktyki w obszarach finansów przedsiębiorstw, analiz giełdowych, inwestycji kapitałowych, doradztwa transakcyjnego, komunikacji finansowej i korporacyjnej oraz public relations, zdobyte zarówno w kraju jak i za granicą. Łączymy praktyczną wiedzę oraz umiejętności i doświadczenie zweryfikowane i cenione w Polsce i za granicą. Na rynku kapitałowym jesteśmy obecni od blisko dwóch dekad.

ANDRZEJ KASPEREK

Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 22 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych instytucjach finansowych w kraju i za granicą, z których najważniejsze to UBS, Citigroup, HSBC i Bank Handlowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstw (VBM), a także doradztwie transakcyjnym i M&A. Interesuje się tematyką wdrażania VBM i zarządzania strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach notowanych na GPW. Niezależny członek rad nadzorczych w spółkach giełdowych. Partner Zarządzający i współzałożyciel INVESTSIGHT

TOMASZ FILIPIAK

Z rynkiem kapitałowym związany od ponad 23 lat. Posiada szeroką, praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku kapitałowego, analiz przedsiębiorstw i akcji. Początkowo zajmował się analizą fundamentalną w takich instytucjach jak HSBC, DM BOŚ, Pekao Pioneer PTE. Następnie zarządzał aktywami w Millennium TFI i DWS TFI koncentrując się na funduszach akcyjnych. Reprezentuje inwestorów finansowych jako niezależny członek w Radach Nadzorczych spółek giełdowych. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Partner i współzałożyciel INVESTSIGHT.