Warren Buffet

Cena jest tym co płacisz,
wartość jest tym co dostajesz.

Oferta

INVESTSIGHT to kompleksowa usługa doradcza, która integruje proces budowy i komunikacji wartości spółek giełdowych.

Wspieramy zarządy w kluczowych etapach tego procesu począwszy od formułowania i weryfikacji strategii, poprzez pozyskiwanie finansowania i inwestorów do zintegrowanego komunikowania wartości włącznie.

INVESTSIGHT kieruje swoje usługi przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW i rynku New Connect, które w jego ocenie posiadają ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości.