Warren Buffet

Cena jest tym co płacisz,
wartość jest tym co dostajesz.

Oferta

INVESTSIGHT to kompleksowa usługa doradcza, która integruje proces budowy i komunikacji wartości spółek giełdowych. Wspieramy zarządy w kluczowych etapach tego procesu począwszy od formułowania i weryfikacji strategii, poprzez pozyskiwanie finansowania i inwestorów do zintegrowanego komunikowania wartości włącznie. INVESTSIGHT kieruje swoje usługi przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw notowanych na GPW i rynku New Connect, które w jego ocenie posiadają ponadprzeciętny potencjał wzrostu wartości. And I am an atheist not because I am a materialist, but because I do not believe there is sufficient evidence writing paper for the existence of god Write my paper one

INVESTSIGHT oferuje swoje usługi w oparciu o trzy filary:

  • INVESTSIGHT ADVISORY (ISA) – doradztwo finansowe
  • INVESTSIGHT RESEARCH (ISR) – analizy fundamentalne
  • INVESTSIGHT COMMUNICATIONS (ISC) – zintegrowana komunikacja IR/PR